Skip to main content

สำรวจแนวคิดหลักของจิตวิทยา|Exploring Psychology's Core Concepts|走进心理学

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา สำรวจแนวคิดหลักของจิตวิทยา
Exploring Psychology's Core Concepts  | 走进心理学

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นักจิตวิทยาสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้หรือไม่ จิตวิทยาคืออะไร ทำไมนักจิตวิทยาจึงศึกษาสมองด้วย เราจะรับรู้โลกอย่างถูกต้องได้อย่างไร ทุกครั้งที่เราพูดถึงจิตวิทยา มีคำถามมากมายให้ตอบเสมอ แต่ที่จริงแล้วจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องลึกลับ หลังจากทำการทดลองและทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปี นักจิตวิทยาได้ข้อสรุปและข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเหล่านี้แล้ว ดังนั้น ศาสตราจารย์ เฉียน จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจิตวิทยา และบรรยายถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และด้วยหลักเหตุผลเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา

หลักสูตรนี้จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เราเชื่อว่าศาสตราจารย์ เฉียน จะทำให้หลักสูตรนี้สนุกและน่าสนใจด้วยอารมณ์ขันและไหวพริบของอาจารย์ คุณจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาทางจิตวิทยาที่มีความโดดเด่นไปพร้อมกับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ เพียงตั้งใจฟังเนื้อหาในชั้นเรียนคุณจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

หนังสืออ้างอิง 
2016. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., และ Hamilton, V.M.(2012). Psychology: Core Concepts ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 สำนักพิมพ์ Pearson ISBN:0205183468

การให้คะแนนประกอบด้วย
(1) ทำแบบฝึกหัดครบทุกบท 60%
(2) การสอบท้ายหลักสูตร 40%

การสอบท้ายหลักสูตรจะเป็นการสอบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมถึง 16 กรกฎาคม ในขณะที่กำลังทำการเรียนการสอนหลักสูตร เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหน้านี้ให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นขอให้คุณตรวจดูหน้านี้ทุกครั้งที่เข้ามาในหลักสูตร นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ผู้เรียนโพสต์คำถามและความคิดเห็นในพื้นที่สนทนาเพื่อให้ทุกคน รวมถึงเรา มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับคุณ

หวังว่าคุณจะได้รับความรู้จากหลักสูตรนี้และมีความสุขในการเรียนรู้กับเรา

 1. Course Number

  XUETANG009
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  4 ชั่วโมง/สัปดาห์
 5. Requirements

  本课程为基础课,无先修要求
Enroll