Skip to main content

ดนตรีร๊อคแอนด์โรล จากอดีตถึงปัจจุบัน (History of Rock N'Roll Music)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา KU032 นี้ จะเป็นการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีร๊อคแอนด์โรล (Rock n’roll) ซึ่งเป็นแนวดนตรีที่มีเอกลักษ์และเป็นที่นิยมตั้งแต่ในหมู่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุบางกลุ่มมาตั้งแต่ยุค 1950 จนถึงปัจจุบัน มีวงดนตรีแนวนี้เกิดขึ้นหลายวง ซึ่งแต่ละวงนั้นก็มีเอกลักษ์เฉพาะตัวหรือที่เรียกว่า ซาวด์ดนตรี ที่แตกต่างกันออกไป เรื่องราวของเพลงร๊อคแอนด์โรลนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งเพลงแต่ละเพลงก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีในปัจจุบันหลายวง

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับดนตรีแนว “ร๊อคแอนด์โรล” รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาเกดี่ยวกับประวัติดนตรี

ผู้สอน

à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸°à¸¡à¸µ 1 à¸à¸, à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¹à¸¥à¹à¸à¹à¸à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¸à¸à¸£à¸µ, อยูà¹à¸à¸à¹à¸§à¸à¸µ à¹à¸¥à¸°à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¹

นาย ธนวัฒน์ นิ่มน้อย 

ภาษา

คำบรรยาย:ไทย

วัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในดนตรีแนวร๊อคแอนด์โรล
  2. ช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังดนตรีแนวร๊อคแอนด์โรล
  3. เพื่อให้ดนตรีแนวร๊อคแอนด์โรลเป็นที่รู้จักมากขึ้น และขยายฐานคนฟังมากขึ้น

ประมวลรายวิชา

Week 1 : ประวัติความเป็นมาของเพลงร๊อคแอนด์โรล

Week 2 : กำเนิดเพลงร๊อคแอนด์โรลในประเทศไทย

Week 3 : เพลงร๊อคแอนด์โรลวิวัฒนาการไปสู่เฮฟวี่เมทัล

Week 4 : เพลงร๊อคแอนด์โรลและเมทัลในยุคปัจจุบัน

week 5 : ความหลากหลายของดนตรีร๊อคแอนด์โรลและเมทัล

 

 

Enroll