Skip to main content

การสร้างงานด้วยโปรแกรมสามมิติ (AUTODESK 3DS MAX 2014)

Enrollment is Closed

33

การสร้าง Model ด้วย 3DMAX

   สำหรับการสร้างวัตถุ 3 มิติแล้ว หากดูในภาพรวมๆ จะแบ่งออกได้เป็นหลายวิธีหลายแนวคิด

ด้วยกัน สำหรับในการศึกษาโปรแกaรม 3D Studio Max นั้นจะแบ่งแนวในการทำงานหลักๆ ออกเป็น
3 วิธีด้วยกันคือ

1. ระบบ Polygon Base เป็นระบบพื้นฐานที่สุดในการทำงาน อาศัยการปรับแต่งวัตถุในระดับ Polygon
2. ระบบ Spline Base เป็นระบบที่อาศัยการขึ้นรูปวัตถุจากเส้น Spline โดยอาศัยเครื่องมือ Surface เป็นตัวสร้างพื้นผิว วิธีนี้เหมาะกับการสร้างวัตถุที่มีความโค้งเว้าเป็นธรรมชาติมากๆ เช่น สิ่งมีชีวิต หรือตัวละครต่างๆ แต่มีจุดด้อยตรงการควบคุมแนวเส้น Spline ในเชิง 3 มิติอาจจะต้องอาศัยความชำนาญมากสักหน่อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพื้นผิว เป็นคลื่น หรือรอยยับ
3. ระบบ NURBS (Non Uniform B-Spline) เป็นระบบที่นิยมใช้ในงานสร้างวัตถุธรรมชาติหรือตัวละครมากอีกแบบหนึ่ง แต่สำหรับในโปรแกรม 3D Studio Max นั้นการทำงานในระบบนี้สามารถทำได้ดีเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น